Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
SETIS - SET Plan information system
Ειδική έκθεση

Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Ιανουαρίου 2013
Ημερομηνία δημοσίευσης
Κοινό Κέντρο Ερευνών

Περιγραφή

A smart electricity grid opens the door to new applications with far - reaching impacts: providing the capacity to safely integ rate more renewable energy sources (RES), electric vehicles and distributed generators into the network; delivering power more efficiently and reliably through demand response and comprehensive control and monitoring capabilities; using automatic grid reco nfiguration to prevent or restore outages (self - healing capabilities); enabling consumers to have greater control over their electricity consumption and to actively participate in the electricity market.

Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments

Αρχεία

26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021
Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments
English
(4.97 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση