Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
SETIS - SET Plan information system
Ειδική έκθεση

Horizon scanning alert: Agrivoltaics, shielding crops with PV panels

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Ιανουαρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Κοινό Κέντρο Ερευνών

Περιγραφή

This factsheet looks into recent and ongoing developments of Agrivoltaics. Agrivoltaic systems cover crops with photovoltaic panels and share the sunlight for co-production of food and electricity on the same piece of land. Though this may impose physical constraints on electricity and/or food production in some climates, it may enable a more efficient land and light use. Further this concept offers other synergies and benefits, currently investigated, with the more advanced concepts undergoing applied research, field testing and demonstration.

Horizon scanning alert: Agrivoltaics, shielding crops with PV panels

Αρχεία

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2021
Horizon scanning alert: Agrivoltaics, shielding crops with PV panels
English
(533.82 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση