Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
SETIS - SET Plan information system
Ανακοίνωση24 Φεβρουαρίου 2021

CarE-Service newsletters published

CarE-Service

The CarE-Service project develops new solutions as new circular economy business models, advanced mobility services and new technologies, to enhance the users’ experience and the diffusion of the Electric and Hybrid Electric vehicles. Their first newsletters have recently been published to present the results of circular economy activity within remanufacturing, reuse and recycling of end-of-life electric vehicles. Interested? Read them here:

October 2020 Newsletter

(LINK: https://www.careserviceproject.eu/wp-content/uploads/CarE-Sevice-Project-Newsletter_1-1.pdf)

December 2020 Newsletter

(LINK: https://www.careserviceproject.eu/wp-content/uploads/2ndNewsletter_Issue-December-2020-final.pdf)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Φεβρουαρίου 2021